Make your own free website on Tripod.com
NeXt(หน้าถัดไป)

 

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษา
ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระชนม์ 72 พรรษามหามงคล
ความเป็นมา
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม2542 นี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกับกรุงเทพมหานครได้ร่วมใจจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ณ บริเวณ วงเวียนโอเดียนเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อบรรพบุรุษซึ่งได้เข้ามาพึ่งใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2541พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร เป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มประตูฯ ส่วนหนึ่งไดัรับอนุมัติจัดสรรจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และอีกส่วนหนึ่งจากชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และบรรดาบริษัทห้างร้านในเขตสัมพันธวงศ์

แนวความคิดในการออกแบบและการสื่อความหมาย
ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญด้านศิลปกรรมของจีน
มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรม ยอดหลังคาซุ้มประตูฯ ประกอบด้วยมังกร 2 ตัว ชูตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และทองคำบริสุทธิ์หนัก 99 บาท ที่หุ้มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. หมายถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่เทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือเกล้าใต้หลังคาซุ้มประตูฯ เป็นแผ่นจารึกนามซุ้มประตูฯ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจารึกเป็นภาษาไทยด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งจารึกเป็นภาษาจีนซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงแปลจากนามพระราชทาน
จากซุ้มประตูฯ สู่นวมหามงคล
การจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ได้รวบรวม
สิ่งที่เป็นมงคลในการก่อสร้างซุ้มประตูฯ เป็นนวมหามงคล โดยมีความหมายดังนี้
 

มงคลที่ 1 วโรกาสมหามงคล
เป็นการสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 6 รอบ
มงคลที่ 2 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีเฉลิมฉลองครบ 6 รอบพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2542
โดยมีทองคำหนัก 99 บาท หล่อหุ้มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. พร้อมพิธีพุทธาภิเษก
มงคลที่ 3 นามซุ้มประตู
นามซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มงคลที่ 4 ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพฯ
ลายพระหัตถ์ภาษาจีน นามซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเทพฯ ที่แปลจากนามพระราชทาน
มงคลที่ 5 ข้าวตอกดอกไม้ของประธานาธิบดีเจียง เจ๋อ หมิน
ข้าวตอกดอกไม้ของประธานาธิบดีเจียง เจ๋อ หมิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโปรยไว้ที่หุ่นจำลองซุ้มประตูฯ แล้วนำมาโปรยไว้ที่สถานที่ก่อสร้าง
มงคลที่ 6 แผ่นทองเหลืองตรงแกนกลางซุ้มประตูฯ
ตรงแกนกลางซุ้มประตูฯ บนฝ้ามีแผ่นทองเหลืองสี่เหลี่ยมมีอักษรจีนคำว่า”เทียน” แปลว่า "ฟ้า" หมายถึงการรวมเอาพลังจากสวรรค์ ล้อมรอบด้วยวงกลม และที่มุมทั้งสี่เป็นรูปค้างคาวอ่านสำเนียงภาษาจีนว่า "ฟู่" แปลว่า "โชคลาภ" หรือ "หก" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว(หนึ่งในสามตุ๊กตามงคลของจีน หก-ลก-ซิ่ว) พร้อมพิธีพุทธาภิเษก
มงคลที่ 7 แผ่นทองเหลืองคำว่า"ตี้"
ตรงแกนกลางดิ่งลงมาที่พื้นดินจะมีอักษรจีนคำว่า "ตี้" แปลว่า "ดิน" บนแผ่นทองเหลือง
สี่เหลี่ยมพร้อมพิธีพุทธาภิเษกเช่นเดียวกัน เป็นการรวมพลังมงคลจากพื้นพิภพ ซึ่งล้อมรอบ
ด้วยวงกลม ส่วนมุมทั้งสี่เป็นต้นไผ่หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง และออกเสียง
ภาษาจีนแต้จิ๋วว่า "เต็ก" แปลว่า "คุณธรรม"
มงคลที่ 8 น้ำพุที่ด้านหน้าซุ้มประตูฯ
น้ำพุที่ด้านหน้าซุ้มประตูฯ เป็นตำแหน่งหงส์แดง ตามหลักฮวงจุ้ยหรือตี่ลี่(ศาสตร์เกี่ยวกับการดูทำเล) น้ำหมายถึง ลาภ
มงคลที่ 9 แท่นศิลา 9 แท่น
ใช้แทนตำแหน่งเต่าดำ ในตำราฮวงจุ้ย โดยทั่วไปจะเป็นเนินเขา แสดงถึงความมั่นคง
หรือความเป็นนิรันดร์
นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อมบริเวณซุ้มประตูฯให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนทั่วไป