Make your own free website on Tripod.com
            ในช่วงเวลากว่า 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีความเปลี่ยนแปลงช้าๆ จากสภาพที่ตั้งของศูนย์กลางชุมชนไปสู่ศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเห็นจากจำนวนประชาชนตามทะเบียนราษฎร์ที่ลดลงเฉลี่ย 2-3 %ต่อปีทั้งนี้เป็นเพียงการย้ายที่พักยามค่ำคืน หลบความแออัดไปหาความปลอดโปร่งนอกเขต แต่การทำมาหากินในเวลากลางวัน เมืองจิ๋วทำเลมังกรทอง ยังเป็นทำเลสำหรับการทำมาค้าขายที่สำคัญ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
            เครื่องบ่งชี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เก็บได้ร่วม 100ล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงมากสำหรับพื้นที่เพียง 1.42ตารางกิโลเมตรส่วนภาษีกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
            ด้วยเหตุผลนี้ที่สัมพันธวงศ์มีถนนเพียงไม่กี่สายแต่ ในแต่ละสายมีความจำเพาะทางธุรกิจที่มีประวัติสืบกันยาวนาน
       
ถนนทรงวาด เป็นถนนเลียบแม่น้ำ จึงมีความสำคัญในการค้าด้านการใช้เรือ
           
ถนนราชวงศ์ เป็นถนนการเงินแห่งแรกของประเทศธนาคารที่มีชื่อเสียงล้วนแต่เริ่มต้นที่ถนนนี้
               
ซอยวานิช 1 เป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญแม้จะเป็นถนนแคบๆ แต่ก็คับคั่งไปด้วยร้านค้าและผู้คนที่มาซื้อขายแน่นไปหมด
                   
ถนนเยาวราช เป็นถนนสายสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตนี้ ตลอดริมถนนทั้งสองฝั่งจะมีร้านทองรวมกันประมาณ 132 ร้าน หนาแน่นติดอันดับโลกด้วย
                       
ถนนเจริญกรุง เป็นถนนหลักที่แบ่งเขตสัมพันธวงศ์กับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวมทั้งเป็นถนนที่เก่าแก่อีกแห่งด้วย
            ด้านการจัดกลุ่มอาคารได้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พื้นที่เพื่อค้าขายและที่อยู่อาศัยทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับดำเนิน กิจกรรมอื่นๆในเขตนี้ได้เลยแม้กระทั่งวัดที่มีอยู่ในพื้นที่ก็มีการใช้ที่ว่างเพื่อจอดรถและ เป็นอาคารให้เช่าทำการค้าพร้อมๆกับการทำกิจกรรมทางศาสนา