Make your own free website on Tripod.com
สถานที่จัดจำหน่าย
ถังไม้สักและภาชนะไม้สัก ตั้งอยู่บนถนนทรงวาดหลงเหลืออยู่ 2 ร้าน เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาซึ่งสวนกระแสภาชนะโลหะและพลาสติก ทุกวันนี้ได้พัฒนารูปแบบและขนาดหลากหลายมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ตกแต่งบ้านตามรสนิยมของนักนิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 
โคมจีน ตั้งอยู่บนตรอกเล็กๆข้างโรงเรียนเผยอิง หรือตรอกโคมจีน สมัยหนึ่งเป็นชุมชนของร้านโคมจีน ทุกวันนี้เหลือร้านทำโคมจีนเพียงร้านเดียว ฝีมือโบราณดั้งเดิม ผลิตโคมจีนตามประเพณีทั้งพิธีมงคลและอวมงคล ฝีมือโคมจีนร้านนี้เคยนำขึ้นถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อครั้งเสด็จมาเขตสัมพันธวงศ์ช่วงตรุษจีน
กดเพื่อดูภาพใหญ่